{Fight Song}

IMG_1934IMG_1916

IMG_1922

Eske sa pa janm rive’w pou’w renmen yon bagay epi moun ki antoure’w ouswa moun ou renmen yo pa konprann rezon ki fè ou renmen bagay sa? Yo pa konprann se yon pasyon ke’l ye pou ou. Yo pa konprann ke w’ap chèche pou’w gen plis konpetans nan sa’w renmen an pou al pi lwen. Lavi a mande anpil pèsistans pou rive nan nenpòt sa’w bezwen an. Mwen toujou ap swiv kòman moun ki rive yo pale de jan wout la pat janm fasil pou yo paske’l te ranpli ak anpil enkonpreyansyon de fanmi ak zanmi yo, presyon ak dlo nan je, pou yo resi rive fonse pòt ki te bloke yo an.

Mwen remake enkonpreyansyon sa yo rive plis lè yon moun enterese’l nan domenn kreativite tankou : mizik, dans, fashion, fotografi, makiyaj,ak yon bann lòt ankò ke’m pa site la sitou nan sosyete ke n’ap viv lan. Lè mwen santi’m demoralize konsa, mwen rete nan mwen menm pou kèk tan. Bagay ke mwen fè se al tande yon ti mizik ki pou banm bouster, ki pou fèm rekanpe ankò pou’m kontinye travay ak pesistans. Se pou tèt sa mwen ta renmen pataje ti mizik sa ak ou. Chante sa ke mwen pral pataje gen pou tit “Fight Song” de Rachel Platten. Kijan mwen te ka tradwi sa pi byen nan lang Kreyòl la? “Sa se chan batay mwen” Premye fwa mwen te tande chante sa, mwen te sòti ak yon kouzin mwen. Nou te nan machin ansanm kote nou ta pral fè yon ti ‘shoppin’ epi’m tande chan ap pase nan radyo machin nan. Depi sou premye nòt pyano a nan kòmansman chan mwen te konnen chan sa t’ap vin youn ke mwen renmen anpil pou yon bon tan.

Malgre se yon chante an anglè, emosyon travèse moun tout jan.Tit lan evoke anpil reyaksyon nan mwen,se kòmsi mwen ta di’w li ranmanse tout emosyon sa yo ki t’ap pase nan tèt mwen epi li rive mete tout nan yon sèl chan pou ankouraje’m toujou. Chante an dekri mizè ak dekourajman ke chantè a li menm te arive pase pou’l rive kote li vle ale a. Li te vle fonse nan mizik men se kòm si tout sa li t’ap fè yo pat janm ka rive abouti ak anyen. Li menm eksprime kijan li pèdi kèk nan zanmi’l yo, kote li pa janm dòmi an plis de sa, li te jwenn moun ki dekouraje’l ki di’l ke li pran koze mizik li an twò o serye. Mwen pèsonelman le m’ap tande mizik sa mwen santi tout emosyon sa yo travese’m menm si domenn ke mwen renmen anpil lan se pa mizik. Men kanmenm kit ou nan domenn kreyativite ou pa, nou tout konn gen ti moman febles nou, kote’w mande tet ou si tout redi sa yo ap mennen’w kote’w vle rive a. Men sa ki enpotan se toujou le’w bay tet ou yon lòt chans,ankò, ankò, ankò jiskaske ou pa gen souf ankòanko.

Pou mwen fini kite’m pale’w de fon ak sans mizik sa pou mwen ak refren chan an

Fight_Song_by_Rachel_Platten


[Chorus]

This is my fight song

Take back my life song.

Prove I’m alright song.

My power’s turned on,

starting right now i’ll be strong.

I’ll play my fight song.

And I don’t really care if nobody else believes

‘Cause I’ve still got a lot of fight left in me”


[Refren]

“Sa se chan batay mwen.

Sa se chan kote m’ap pran lavi’m ak de bra.

Sa se chan pou montre ke mwen byen.

Pouvwa mwen genyen an limen.

kòmanse depi kounyea mwen gen pou’m vin fò.

M’ap jwe chan batay mwen.

Sa pa fè anyen si pesòn lòt moun pa kwè

paske mwen gen anpil kouraj nan mwen ki rete”

Mwen swete ke mwen te kapab ankouraje’w plis jodia. Mwen pa kwe gen okenn rèv ki pa gen sans depi se pou ou li ye.

Ak lanmou

Sophie

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s