Vin goute yon Bouyon

cicer oagepresentation of lsl

Mwen sèten ke kounyea ou panse ke’m pral ba’w yon bon resèt pou preparasyon yon bon bouyon pa vre ? Ahh Menm si se pata sa vre, kanmen m’ap mande’w tanpri pou’w fon ti gade ave’m toujou. Si nou zanmi sou rezo sosyo yo, ou konn wè kote m’ap pibliye foto zèv mwen yo ki se : foula ak mayo e ou kote mwen konn ap pale de jan mwen kontan pou’m fe ekspoze zev sa yo nan yon fwa atisanal. Konkenchenn evenman sa rele ‘Bouyon Kiltirel’ San’m pa pèdi tan, kite’m pale’w plis de evenman sila ki se ‘Bouyon Kiltirèl’

‘Bouyon Kiltirèl’ se yon evenman atizal ki rasanble yon pakèt atizan, designer, atis peint ak konpayi ki fè transfomasyon alimantè.  Wi se vre genyen anpil fwa atizanal nan peyi ki ekspose’w ak yon pakèt atizan men diferans ak Bouyon Kiltirel la rantre depi nan baz li ak istwa li. Staff ‘Divine Connection’ ak ‘Reklam Lakay’ lan deploye tout talan yo, tan yo e deside envesti tout yo menm pou avansman pwodiksyon lokal e pou tout atizan sa yo ka rive kòmanse fè non yo depi la. Ane sa se va 3yèm edisyon ‘Bouyon Kiltirèl’ e ane sila, randevou a kase nan Hotel Marriott nan yon jou ki va 13 Desanm.

Anvan lansman evenman sila, staff la te oganize yon reyinyon ak preske tout atizan ki gen pou patisipe. Si w’ap gade foto yo byen, w’ap gen chans pou’w kòmanse konnen kelke nan atizan sa yo ak zèv. Si’w ta vle konnen plis sou evenman sila, Klike sou Divine Connection, ReklamLakay pou’w gen yon pi bon lide de evenman sa

IMG_3137
Nadine, yon manb Oze Haiti ak kek nan patisipan yo
IMG_3070
Reklam Lakay

IMG_3072

IMG_3061 IMG_3063 IMG_3065 IMG_3066

IMG_3318

Sa’w di hein ?Rendevou Hotel Marriott, 13 Desanm pou n’al bwe yon bon ‘Bouyon Kiltirèl’

Ak lanmou,

Sophie 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s