Lakay se

PicMonkey Collage of lakay

Msonje lè’m te piti te gon pawol granmoun yo te renmen di nou chak fwa mwen menm, manman’m ak papa’m sot fè vakans lot bo. Depi nan ayewopo an yo resevwa nou ak pil kè kontan mele ak akolad epi premye sa yo di nou se “Ah papa, lakay se lakay, pa gen tankou lakay”. Malgre ke’m te timoun pou’m konprann degre pawol sa yo, fok mwen di’w ke yo te toujou fè’m kontan pou’m tande yo. Se youn nan pi bèl pawol nan peyi’m ke’m te tande chak leu mwen rantre. Men kounyea  kom mwen vin pi gran mgen gen yon pi bon konpreyansyon de bel pawol sa yo e sa vin fe ke kounyea mwen konsidere anpil bagay ki fe’m byen lakay chak leu mwen panse ak yo.

IMG_4316

IMG_4320

lakay se lakay

 Lakay se kote mwen santi’m pi byen le’m fini ak tet chaje jounen mwen yo.

Kote pil paket pye zaboka ak pye seriz k’ap grandi nan jaden’m.

Yon ti pawol chak maten ak yon bon tas kafe ak manman’m anvan jounen an komanse.

Pawol anpil, griyen dan epi fe bon zanmi mwen yo ri sou whatsapp ak Fesbook,

Yon ti selfi sou Instagram.

Le’m resevwa yon ti mesaj ki fe’m souri anpil de yon moun ke mwen renmen.

Yon ti “Koman ou ye?” de fanmin’m oswa zanmi ki pap viv nan peyi a.

Leu’m achte valiz ki fet lakay nan fwa atizanal oswa nan magazen.

Le’m konnen m’ap fe yon diferans nan lavi yon timouun nan travay mwen.

Le’m mete’m an “Penpan” pou’m al legliz.

Le ti machann yo rele’m pou yo di’m “Bel Ti Madmwazel fe’m vann non”

Le’m santim alez ak yon moun ki mete’m alez.

Leu Matant Anite fon pase lakay la pou’l konn kijan nou ye e pou yon ti pawol anpil pou moral nou.

Le yon moun konprann pousa m’ap lite yo.

Ti kouzen ak kouzin mwen yo menm si yo dezod anpil.

Pizza…LOL

Ak pil lot bagay ki fe’m santi’m byen nan fon ke’m

xo,

Sophie

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s